Моля, обърнете внимание: всички поръчки изискват изпращане на пластмасова карта до нашата лаборатория за обработка. Това е единственият начин за успешно създаване на функционална луксозна метална карта. Таксите за доставка от вас до PrimeCards се заплащат от клиента. Primecards не възстановява таксите за доставка. Но еднопосочната доставка от нас до вас вече е включена в цената.